HILTI POL 15

  • Optický nivelačný prístroj
  • Rok výroby a kalibrácia 6/2018
  • Zväčšenie 28 X
  • Statív PUA 15
  • Meracia lata PUA 54
  • Riazanská

Cena: 370 €

Kontakt

Email: office@zalozna.net

Web: www.zalozna.net

Prípadne volajte kedykoľvek na:

0903 821 155
0904 466 815

Viac info...

Naše prevádzky záložní

Pri Vinohradoch 1/A (Bratislava-Rača)
Telefón: 02/44 88 02 61

Riazanská 106 (Bratislava-Nové mesto)
Telefón: 02 / 45 52 99 71

Viac info...

Záložňa – prevádzka Pri Vinohradoch 1/A Záložňa – prevádzka Riazanská