Prevádzky – kontakty

Prevádzka Bratislava - Nové mesto

Riazanská 110
Bratislava – Nové mesto

Telefón: +421 903 821 155, +421 904 466 815, +421 905 250 05502/45 52 99 71
Email: office@zalozna.net

Otváracie hodiny

Prevádzka Bratislava - Rača

Pri Vinohradoch 1/A
831 06 Bratislava Rača
(námestie)

Telefón: +421 905 250 055, +421 903 821 155, +421 904 466 815, 02/44 88 02 61
Email: office@zalozna.net

Otváracie hodiny

RAV SPEED, s.r.o.

Sídlo spoločnosti
Ondavská 8,
821 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24484/B.

Číslo účtu: SK77 1100 0000 0026 2573 0627

Nákupný košík